MANOLESCU Irina Teodora

MANOLESCU Irina Teodora

SCIENTIFIC EDITOR

CONFERENCES La 7-éme Conférence Internationale du Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (Réseau PGV), „Les échanges Est-Ouest dans la perspective d’intégration des pays du groupe de Vysegrad dans l’Union Européenne. Analyse des transferts réciproques”, Universidade Autónoma de Lisboa CEDEP (Research Center for International Economics), Portugal, 27-28 septembre 2001, cu lucrarea L’ouverture vers l’Ouest du […]

CONFERENCES

 • La 7-éme Conférence Internationale du Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (Réseau PGV), „Les échanges Est-Ouest dans la perspective d’intégration des pays du groupe de Vysegrad dans l’Union Européenne. Analyse des transferts réciproques”, Universidade Autónoma de Lisboa CEDEP (Research Center for International Economics), Portugal, 27-28 septembre 2001, cu lucrarea L’ouverture vers l’Ouest du marché roumain des capitaux. Dix ans après.
 • International Conference on Complex Systems, NECSI, Nashua, NH, USA, June 9-14, 2002, cu lucrarea The Accuracy of Auto-Adaptive Models for Estimating Romanian Firm’s Cost of Equity
 • La 8-éme Conférence Internationale du Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (Réseau PGV), „La construction européenne. Modes de développement et partenaires”, Universite Matej Bel de Banska Bystrica, Slovaquie, 19-21 septembre 2002, cu lucrarea Problèmes de la coordination et de l’interface entre les partenaires étrangers dans les programmes de la Communauté Européenne.
 • VIth Chemnitz East Forum „The End of Transformation?”, Chemnitz University of Technology, Germany, 20-22 march 2003, cu lucrarea The impact of corporate governance pattern on performance in Romanian company
 • La 9-éme Conférence Internationale du Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (Réseau PGV) „L’innovation dans l’Europe Elargie”, L’Academie Economique de Svishtov, Bulgarie, 24-26 septembre 2003, cu lucrarea Particularites du financement et d’implementation des projets d’innovation
 •  The third international conference “International business in transition economies”, topic “International Entrepreneurship, Innovation and Competitiveness in the Transforming and Enlarging Europe”, Stockholm School of Economics in Riga, Latvia, September 9-11, 2004, cu lucrarea  Training and Human Resource Development in Romanian Companies
 • La 11-éme Conférence Internationale du Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (Réseau PGV) „La creation d’entreprises innovantes et les experiences de spin-off universitaires dans l’Europe elargie”, L’Universita degli Studi di Perugia, Faculta di Economia, Italie, 22-24 septembre 2005, cu lucrarea  Barrières dans la réalisation des partenariats université – organisations privées
 •  3rd International Conference “Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe”, ASECU (Association of South Eastern Europe Economic Universities, “D.A. Tsenov” Academy of Economics Svishtov, Bulgaria, Bankya, Bulgaria, 11-14 May 2006, cu lucrarea Implementing agencies of pre-accession European programmes: role and specific problems
 • International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, Hellenic Open University, Amoudara, Heraklion, Crete, Greece, 15-18 iunie 2006, cu lucrarea Rural tourism development in Romania by the European pre-accession programmes – a managerial point of view
 • Second International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), Yasar University, Izmir, Turkey, 15-18 iunie 2006, cu lucrarea Developing human resources projects – efficiency and implementing difficulties
 • VIth International Scientific Conference „Management, Economics and Business Development in the New European Conditions“, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, Czech Republic, 23 – 24 May 2008, cu lucrarea Research entities, innovation and regional development: a systemic approach in the North-East Region of Romania
 • 19th Biennial International Congress “Tourism & Hospitality Industry 2008. New Trends in Tourism and Hospitality Management”, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, Croatia, May 07-09, 2008, cu lucrarea The product design dynamics in the Romanian hospitality industry
 •  The 10th Biennial International Society for Ecological Economics Conference ISEE 2008 Nairobi “Applying Ecological Economics for Social and Environmental Sustainability”, Nairobi, Kenya, August 7-11, 2008, cu lucrarea Sustainable exploitation of ecosystems using scenarios of sustainable vs. unsustainable economic development: the Ciric River basin, Iasi, Romania
 • International Tourism Conference 2008 “Cultural and Event Tourism: Issues & Debates”, Akdeniz University, Alanya Faculty of Business, Alanya, Turkey, 5-9 November 2008, cu lucrarea Critical issues related to the human resource management of cultural tourism organizations in the North – East Region of Romania
 • 11th biennial conference: Advancing Sustainability in a Time of Crisis, International Society for Ecological Economics (ISEE), 22 – 25 August 2010, Oldenburg and Bremen, Germany, cu lucrarea Crisis impacts and effectiveness of a national strategy for sustainable development: the case of Romania
 • Conferinţa GEBA, Iaşi, octombrie 2013, cu lucrarea Acces to higher education: influences and possible implications
 • International Conference “European Union in times of crisis. Perspectives and solutions”,Center for European Studies of the Alexandru Ioan Cuza University, 9-10 May 2014, cu lucrarea The role of non-governmental organizations as a change promoter within European policies
 • Conferinţa Internaţională “Regional development and integration. New challenges for the EU” 21 – 23 May 2015, CSE, UAIC Iaşi, cu lucrarea Gender equality in EU-funded programs: Global and regional issues
 • Conferinţa Internaţională “The Eastern Partnership under strain – time for a rethink?” (EURINT 2016), 20 – 21 May 2016, CSE, UAIC Iaşi, cu lucrarea Horizontal objectives of EU programs adaptation considering the socio-cultural context for EaP members
 • The European Night of the Researchers, Facultatea de Educaţie, Economie şi Tehnologie din Ceuta (Universitatea din Granada), Spania, 28 septembrie 2018, cu lucrarea Key drivers of education and training in tourism

PROJECTS

 • Director – Proiect ”Inegalităţile Sociale – Realitatea din Spatele Migraţiei. Impactul Migraţiei pentru Muncă asupra Bunăstării Gospodăriilor, Inegalităţilor Sociale şi Participării pe Piaţa Muncii (INEQUALITY)”, PN II (2008-2010).
 • Director – Proiect ”Formare şi asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est”, POSDRU (2010-2013).
 • Director – Proiect ”Organizaţia sindicală în învăţământul preuniversitar – succes prin parteneriat social şi capital uman performant”, POSDRU (2011-2012).
 • Membru – Proiect ”Impactul managementului intercultural asupra ştiinţelor de gestiune şi cooperării economice est-vest”, CNSIS (2000-2002).
 • Membru – Proiect ”Schimbări ale managementului facultăţilor cu profil economic în vederea adaptării procesului educaţional în funcţie de cerinţele angajatorilor şi tendinţele pe piaţa muncii din spaţiul european”, CNCSIS (2002-2003).
 • Membru – Proiect ”Analiza factorilor de risc în implementarea proiectelor finanţate prin programe europene în regiunea de dezvoltare Nord – Est”, GAR (2005-2006).
 • Membru – Proiect ”Centru de expertiză pentru exploatarea durabilă a ecosistemelor (CEXDUREC). Studiu de caz: ecosisteme terestre şi acvatice peri-urbane din bazinul râului Ciric, de la nord de Municipiul Iaşi”, CEEX (2005-2008).
 • Membru – Proiect ”Oamenii fac diferenţa – Dezvoltarea competenţelor în mangementul resurselor umane”, PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane (2005-2006).
 • Membru – Proiect ”Convergenţa economică şi rolul cunoaşterii în condiţiile integrării în UE”, CEEX (2006-2008).
 • Membru – Proiect ”Technical assistance for an independent evaluation of the descentralised grant scheme to develop community based social services”, BM (2007-2008).
 • Membru – Proiect ”Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii”, POSDRU (2009-2011).
 • Membru – Proiect ”Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, POSDRU (2011-2013).
 • Membru – Proiect ”Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice”, POSDRU (2012-2013).
 • Membru – Proiect ”Structural changes to achieve gender equality in science – -STAGES”, FP7 (2012).
 • Membru – Proiect ”Studiu ştiinţific de evaluare a stării de dezvoltare socio-economică a localităţilor riverane sitului Natura 2000 ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti (judeţul Vaslui)”, Contract PFA (2014).
 • Membru – Proiect ” elaborare studiului de impact privind intervenţiile şi valoarea adăugată a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” în perioada 2007-2013”, Contract individual (2015).
 • Membru – Proiect ” Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”, TEMPUS (2015-2017).
 • Membru – Proiect ”Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi – INFORM ”,  UEFISCDI, Programul Cooperare europeană şi internaţională, Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral (2016-2018).
 • Membru – Proiect ”Sustainable Education through European Studies for Young Researchers/SESYR”, JM Module (2017-2020)

Publishing activities

 • Member of the editorial board: Cross-cultural management journal; SEA – Practical Application of Science; Network Intelligence Studies; Intercultural Management.
 • Referent: Asian Journal of Education and Social Studies; Asian Research Journal of Arts & Social Sciences; Scientific Annals of Economics and Business (FEAA – UAIC).