TOCAR Sebastian

TOCAR Sebastian

EDITOR

Doctorate in Management – „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (Romania) Research field: Specificity and cultural differentiation in the initiation and development of cross-border investments. Areas of interest: Management, Cross-cultural management, Investments, Investments Management   Journal Articles Tocar, S. (2019). Approaching culture: values or (and) dimensions? Management Intercultural, XXI (43), 67-71. Tocar, S. (2019). Culture-specific […]

Doctorate in Management – „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (Romania)
Research field: Specificity and cultural differentiation in the initiation and development of cross-border investments.
Areas of interest: Management, Cross-cultural management, Investments, Investments Management

 

Journal Articles

Tocar, S. (2019). Approaching culture: values or (and) dimensions? Management Intercultural, XXI (43), 67-71.

Tocar, S. (2019). Culture-specific investment attractiveness index: an original composite indicator. International Journal of Economics and Financial Issues, 9 (4), 203-211.

Tocar, S. (2019). Religiosity and Foreign Direct Investment: the Case of Romania. Cross-Cultural Management Journal, XXI (1), 57-66.

Tocar, S. (2019). Comparative analysis of some cultural dimensions systems: a qualitative value-based approach. Cross-Cultural Management Journal, XXI (1), 21-34.

Tocar, S. (2018). Determinants of Foreign Direct Investment: a review. Review of Economic and Business Studies, 11(1), 165-196.

Tocar, S. (2017). Perception of Foreign Direct Investment as a result of cultural differentiation. Cross-Cultural Management Journal, XIX (1), 59-66.

Hrublyak, A.M. și Tocar S.D. (2015). Studiul relației dintre investițiile capitale și produsul regional brut (pe exemplul regiunii Cernăuți). Buletinul economic din Crimeea, 2(15), 41-44.

Yuri, E.O. și Tocar, S.D. (2015). Rolul investițiilor în dezvoltarea regiunilor (pe exemplul regiunii Cernăuți). Buletinul economic din Crimeea, 1(14), 96-99.

Chornyi, A.V. și Tocar, S.D. (2013). Oferta si cererea de pe piața forței de muncă din Ucraina. Buletinul economic din Crimeea, 4(5), 143-146.

 

Conference papers

Tocar, S. (2019). Nationalism and foreign investments. Analiza abordărilor moderne referitoare la utilizare eficientă a potențialului economiei țării: materialele conferinței științific-practice internaționale, Dnipro, 19 ianuarie 2019 (2 volume). Dnipro: OȘ “Perspectiva”, 1, 24-26.

Tocar, S. (2018). The relationship between religiosity and investments. III International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Conference Proceedings, December 28th, 2018. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing, 72-74.

Tocar, S. (2018). Considerations on FDI importance in Eastern European countries. Starea și dezvoltarea afacerilor într-o economie de piață: Probleme și perspective (Materialele conferinței științific-practice internaționale), Dnipro, 19-20 ianuarie 2018. Dnipro: OȘ “Perspectiva”, 20-23.

Tocar, S.D. (2015). Caracteristicile investițiilor reale în regiunea Cernăuți. Prioritățile moderne de furnizare de investiții financiare inovatoare economiei ucrainene: Internet Conferința Științifică, Cernăuți, 25 mar 2015. Cernăuți, 237-239.

Tocar, S.D. (2014). Caracteristici ale reglementărilor fiscale de investiții în Ucraina. Impactul asupra formării și dezvoltării sistemului financiar al Ucrainei: “Fundația economică Lviv”, Materiale ale conferinței științifice Internationale, Lviv, 28-29 noiembrie 2014 (3 volume). Lviv: LEF, 3, 130-133.

Tocar, S.D. și Danilevskaya, M.I. (2014). Cheltuielile capitale ale bugetelor ca instrument pentru investiții. Impactul asupra formării și dezvoltării sistemului financiar al Ucrainei: “Fundația economică Lviv”, Materiale ale conferinței științifice Internationale, Lviv, 28-29 noiembrie 2014 (3 volume). Lviv: LEF, 2, 68-71.

Tocar, S.D. (2014). Caracteristicile politicii vamale a Ucrainei în cadrul OMC. Rezumate de lucrări științifice ale participanților la conferința științifică internațională: ONG “Centrul de Cercetare și Dezvoltare Economică, Odesa, 18-19 aprilie 2014 (3 volume). Odessa: CEDR, 3, 115-118.

Tocar, S.D. (2013). Esența și rolul economiilor în economia de piață. A XXII-a Conferință științifică internațională, Kiev, 14-15 iunie 2013. Kiev: Centrul Analitic “Noua Economie”, 15-17.

Tocar, S.D. (2013). Esența și specificul formării brand-ului propriului “Eu”. Economia astăzi: probleme și inovare: Materialele conferinței științifice internaționale, Kiev, 26-27 aprilie 2013 (3 volume). Kiev: PO “Centrul de Cercetări Economice din Kiev”, 3, 111-113.

Mykhaylenko, V. and Tokar, S. (2013). Variantological component in the Cross-Cultural Interpretation. Materials of the 9th International Scientific-Practical Conference “Achievement of high school”, Sofia, 17-25 November 2013. Sofia: „Bial GRAD-BG” OOD, 28, 36-40.

Upcoming Events

ID Event Name Duration Start Date
UE-007 SEA HUB 2021 3 Days June 30, 2021