FĂT Silvia

FĂT Silvia

SCIENTIFIC EDITOR

Participation in project/scientific events: Project coordinator: “Opportunities for a quality teaching careers through a national training program for teachers of mathematics in secondary education”, beneficiary: MEN, Project ID 62882, the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development 2007-2013; Curriculum expert and trainer (ELT) within the project “Competence, professionalism and European dimension by integrating ICT in […]

Participation in project/scientific events:

 • Project coordinator: “Opportunities for a quality teaching careers through a national training program for teachers of mathematics in secondary education”, beneficiary: MEN, Project ID 62882, the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development 2007-2013;
 • Curriculum expert and trainer (ELT) within the project “Competence, professionalism and European dimension by integrating ICT in the educational process”, beneficiary: Botosani County School Inspectorate, Project ID: 57406, the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development 2007-2013;
 • Curriculum expert and trainer: Project title: “Continuous training of teachers of Romanian, English and French in the knowledge society”, beneficiary: Brăila County School Inspectorate, Project ID: 62,536 of the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development, 2007- 2013.
 • Expert in education within the project “Frame of reference of the national curriculum: an imperative of curricular reform” beneficiary: National Assessment and Examination Center, Ministry of Education, Research and Innovation Project ID: 25088, under the Operational Programme – Human Resources Development 2007-2013.
 • Expert in education within the project: “School – an active member of the Information Society”, the Beneficiary Ministry of Education, Research and Innovation Project ID: 62979 of the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development, 2007- 2013.
 • Expert in education, evaluator “Optimized Educational Competences in Knowledge Society” beneficiary: Ministry of Education, Research and Innovation, Project ID: 25952 in the Resources Development Operational Programme Human, 2007-2013.
 • Expert in education within the project “Extending IT competences in education – efficient use of IT laboratories”, beneficiary: Agency Management National Network for Education and Research Project ID: 62,260 of the Sectoral Operational Programme Human Resources Development, 2007-2013.
 • Expert “Continuous teachers training of Romanian language in the knowledge society”, beneficiary: Botosani County School Inspectorate, Project ID: 63,576 of the Sectoral Operational Programme Human Resources Development, 2007-2013.
 • Participant as target group member within the project “Strengthening Higher Education” beneficiary University of Bucharest, Project ID: 60,281 of the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development 2007-2013.
 • Reporter of the project “Quality, innovation, communication training system in Didactics” Project ID: 63709, of the Sectoral Operational Programme – Human Resources Development, 2007-2013, Sinaia.
 • Lecturer, trainer within the “Teachers in school education and state university, promoter of lifelong learning” POSDRU74 / 1.3 /14955, National College Gh. Lazar, January 2015.oderator at the final conference of the project “Training for Teachers of Romanian, English and French in the knowledge society” Project ID 62536, Poiana Brasov, December 2013.Course Participant, British Council, Bucharest, 26.03- 29.06.
 • Course participant English Grammar Workshop, British Council Romania, Bucharest, 2014.
 • Educational Consultant at Euro Academia Foundation. Professional development Courses, Buzau.
 • Participant at Regional Conference in the project “Competence, professionalism and European dimension by integrating ICT in the educational process, ID 57406, Botosani, 24 to 26 May 2013.
 • Regional Workshop Moderator “The optimized educational process in the vision of knowledge society” beneficiary, Project ID: 25952, ‘Advantages and challenges of implementing transdisciplinary curriculum in education, Sibiu, 24-25.11.2012.
 • Conference Participant IDO-learn, ‘International Development Officer – validation of informal and non-formal Learning’, Paris, France, 2012.
 • Moderator at regional workshop “Implementation of multi-touch technology in education. Methodologies, guidelines, working tools; Moderator focus group regarding the advantages and challenges of implementing multi-touch technology in education, Constanta 17-19.11.
 • Speaker “Implementation of transdisciplinary curriculum. Evaluative Research Presentation, National Library of Romania, Bucharest, March 11, 2011.
 • Participant at International Conference Edu Vision 2012, the Palace of Parliament, Bucharest, 25.09.2011.
 • Member of Masteral Programme Team (design and implementation of innovative teaching, courses accreditation, admission committees and graduation).
 • Scientific reviewer at International Conference eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, 2011-present.
 • Scientific Reviewer of National Conference in Virtual Learning
 • Award of Excellence “SIVECO Virtual Center of Excellence” in the National Conference on Virtual Learning (NVIC) Multi-Touch project. Developing curricular lessons in education in Romania, 28 to 29 October 2011, “Babes-Bolyai” University of Cluj-Napoca.
 • Member of the Scientific Committee of Didactica Nova Teaching Contest – Celebrating 150 years by University of Bucharest.
 • Guest Lecturer at the Conference “Education et la crise dans le monde. Processus de Bologne, APIBIF, Bucharest, 4ème edition, la Journée de l’Ecole Centrale Francophonie, Ecole Central, Bucarest, 18/19 march 2009.
 • Participant at International Conference “Fundamentals of Organizational Communication. Current Trends “in association with the XIV Colloquium Bilateral Franco-Romanian, Culture Media, “Collaborative school organization culture “, 1 to 2 June 2007, Faculty of Letters, University of Bucharest.
 • Participant in European University-Industry Network Project , EUI-net, Socrates Erasmus Programme, 116 343 – CP -1-2004-1- EN – ERASMUS – TN, http://www.eui-net.org, Tallinn, Estonia 2006.

Publications:

BOOKS

 1. Identitatea profesională în cariera didactică, Editura Universității din București, 2010, ISBN 978-973-737-755-5.

CORSES AND TEXTBOOKS

 1. Ghid de bune practici. Formarea continuă a profesorilor de Limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii. Ghid de bune practici, coord. colab. C. Oprea, N. Duță, S. Velea, O. Gheorghe, C. Anton, ISBN 978-606-8057-99-6, VOL. 2, 2014.
 2. Metode interactive de predare-învățare, Suport de curs în cadrul programului de formare continuă Competență, profesionalism și dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educațional, co-autor N. Duță, ISBN: 978-606-629-181-1, 2013.
 3.  Ghidul formatorului. Metode interactive de predare-învățare. în cadrul programului de formare continuă Competență, profesionalism și dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educațional, ID P: 57406, 2013.
 4. Abilitare pe curriculum. Suport de curs în cadrul programului Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii, autori I. Negreț Dobridor, C. Oprea S.Fat, N. Duță, C. E. Anton, D. Bratosin, E. Bonciu, București – Vox 2000, ISBN 978-973-1969-79-4, 2011.
 5. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Suport de curs în cadrul programului Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii, autori I. Negreț Dobridor, C. Oprea S.Fat, N. Duță, C. E. Anton, D. Bratosin, E. Bonciu, București – Vox 2000, ISBN 978-973-1969-79-4, 2011.
 6. Ghid metodologic de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- și transdisciplinar, pentru domeniile științific și umanist, G. Apostolescu, C. Capiță, L. Căpiță, J. Cârstoiu, M. Garabet, O. Istrate, G. Vasile, G. Sreinu-Cercel, P. Petrescu, N. Duță.
 7. Implementarea curriculumului transdisciplinar „Învățarea în societatea cunoașterii. Raport de cercetare evaluativă de progres, 2011, P. Botnariuc, C. Parascan.
 8. Curriculum transdisciplinar pentru domeniile științific și umanist,  L. Căpiță, J. Cârstoiu, M. Garabet, G. Vasile, G.Streinu-Cercel, consultatanți  S. Fat, C. Capiță, N. Duță, O. Istrate, P. Petrescu, G. Apostolescu.
 9. Implementarea tehnologiei multi-touch în educație. Studiu de impact, 2012, colab. M. Stan, L. Capiță, C. Căpiță, P. Botnariuc.
 10. Analiza dinamicii performanțelor elelvilor din învățământul gimnazial, capitol  în volumul colectiv Analiza dinamicii performanțelor școlare ale elevilor (coord. I. Neacșu), Editura Didactică  și Pedagogică, 2012, ISBN 978-973-30-3154-3.
 11. Metodologia de analiză a performanțelor școlare în volumul colectiv, Studiul relațiilor dintre curriculum, competențe, motivație, învățare și rezultate școlare,  Editura Didactică  și Pedagogică, 2012, ISBN 978-973-30-3155-0 (coord. I. Neacșu).
 12. Repere actuale privind proiectarea programelor școlare, co-autori capitolul (2) C.Oprea, E. Stănculescu, S. Cristea, În volumul colectiv Analiza programelor și a manualellor școlare alternative (coord. L. Căpiță,  Editura Didactică  și Pedagogică, 2012, ISBN 978-973-30-3156-7.
 13. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC. Programă pentru cursul de formare continuă în cadrul proiectului POS-DRU ID 62979.Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale. http://www.isjsibiu.ro/isjsbnou/images/inspectori/TIC%20avansat_programa.pdf.
 14. Matematica și educaţia în spiritul dezvoltării durabile, Suport de curs electronic în cadul programului de formare continuă „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un matematică din învățământul preuniversitar”, autori S. Fat, S. Stupariu, V. Vuletescu, C. Voica, 2012.
 15. Promovarea egalităţii de şanse în educaţie prin ore de matematică, Suport de curs electronic în cadul programului de formare continuă „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar”, autori S. Fat, S. Stupariu, V. Vuletescu, C. Voica, 2012.
 16. Analiza specifică a nevoilor de formare a cadrelor didactice. Raport ANF TIC avansat, 2010. Școala – membru activ al societății informaționale”, Beneficiar: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externa – Ministerul Educatiei, Cercetarii și Inovării, ID Proiect: 62979 din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 17. Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de dezvoltare profesională privind utilizarea instrumentelor TIC avansate, 2010, în cadrul proiectului Școala – membru activ al societății informaționale”, Beneficiar: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externa – Ministerul Educatiei, Cercetarii și Inovării, ID Proiect: 62979 din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

BOOK CHAPTERS

 1. Fundamentele sociologice ale pedagogiei, co-autor I.N. Dobridor, în Tratat de Pedagogie universală (coord. I.Negreț Dobridor), Editura Academiei Române, 2015.
 2. Copilul și învățarea mediată de computer, în Psihologia copilului modern (coord. G. Panișoară), Polirom, Iași, 2011.
 3. Formarea inițială și debutul în profesie. Temporalități structurante construite pe continuitate sau ruptură. Cercetare, în Postmodern Openings, Editura Lumen, Iași, 2010, volum indexat BDI, Copernicus, Index Copernicus, Ideas. RePeC, EconPapers, Socionet,Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons, Journalseek, Scipio,EBSCO, ISSN: 2068-0236.http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2010/07/PO2-6.pdf.
 4. Sociologia educaţiei-sinteze, în „Curriculum pedagogic universitar” (coord. S.Cristea), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, ISBN: 973-30-1990-9.
 5. Sistemul naţional de învăţământ (colab. O. Istrate), în „Curriculum pedagogic universitar”(coord. S.Cristea), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, ISBN: 973-30-1990-9.
 6. Construcţia socială a interacţiunilor educaţionale. Perspective de interpretare, capitol în volumul „Cercetari, studii şi abordări în Ştiinţele umaniste Filosofie-Ştiinţe Sociale”, Editura Lumen, Iaşi, 2006, ISBN 973-7766-72- 4.

ARTICLES

 1. A Case Study of a learning Platform Based on Interactive Principles, eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romania, 2015 (în curs de apariție).
 2. Rolul analizei nevoilor de formare în proiectarea curriculară în Repere. Revista de Științe ale Educației, nr.7,  Editura Universității București, vol. 8/ nr 2, 2014.
 3. Influențe ale noilor tehnologii asupra construcției identitare în profesia didactică. Cercetare ilustrativă, Conferința Națională de învățământ Virtual – CNIV, Editura Universității din București, 2014.
 4. Lifelong learning of teachers and ICT in the knowledge society, eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romania, 2014.
 5. Need Analysis for ICT Course design in a Teacher training program, eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romania, 2013.
 6. Motivational factor for engaging students with digital content. A case study. , eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romania, 2013.
 7. Teacher training programs focused on innovative blended learning practices in Math. Education, The 21st Conference on Applied and Industrial Mathematics, 2013, Universitatea București .
 8. Programe bazate pe practici inovative de tip blended learning in predarea matematicii, Conferința Națională de învățământ Virtual, Editura Universității din București, 2013.
 9. Consideraţii privind impactul programelor educaționale asupra culturii sociale a școlii, co-autor M. Vlada, Conferința Națională de învățământ Virtual Editura Universității din București, 2012.
 10. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin programe de formare cu suport TIC. Diseminare de bune practici, în Repere. Revista de Științe ale Educației, nr.7,  Editura Universității București, 2013.
 11. Study of the Impact of eTwinning on the participating pupils, teachers and schools. Final Report, Raport  al Comisiei Europene, 2013.
 12. Etwinning projects in Romanian schools. Research Report of European Comission, eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, 2012.
 13. Proiectul multi-touch. Dezvoltarea de lecții transdisciplinare în sistemul educațional din România, CNIV, 2011, Editura Universității București, 2011.
 14. Teachers’ Perceptions About Choosing Crosscurricular Topics as Part of School-based Curriculum Handed, (colab.) L. Capiță, P. Botnariuc, R. Jugureanu, The European Conference on Educational Research, Freie Universität Berlin, Germany, 2011.
 15. Developing the ICT skills of guidance and counselling practitioners in Romania. Analysis of the national context,  eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romania, 2011.
 16. Internaţionalizarea formării contiune a cadrelor didactice. Un exemplu de practică inovativă: Proiectul IDOLearn, colab. S. Găbureanu, Conferința Națională de Invățământ Virtual, Editura Universității din București, 2010.
 17. Understanding Digital Divide as a Form of Cultural and Social Reproduction International Conference of Virtual Learning, Editura Universității din București, 2010 ISSN 1844-8933, Nr. 2689/2010.
 18. Științele educației și vocația lor reflexivă, în Repere. Revista de Ştiinţele Educaţiei, Editura Universităţii din Bucureşti, anul III, nr.2/2010, ISSN 1844-5101., C.E.E.O.L.
 19. The interaction impact of ICT and the constructivist design of collaborative e-learning, eLearning and Software for Education Conference, Bucharest 2010, ISSN2066-026X.                20. Sociological Issues of ICT Use in Education, in  Education Today, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1844-8488,  2010.
 20. Intruirea în societatea cunoaşterii: Imactul programului Intel Teach în România. Raport de cercetare. (colab.) S. Toma, S. Găbureanu, C. Novak, Editura Agata, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-7707-65-9.
 21. Extension of Teachers’ Work in a Changing Society, Educaţia azi, ediţia a II-a, nr. 2/2009, Editura Universităţii din Bucureşti , ISSN 1844-8488.
 22. Procesul de profesionalizare: repere pentru construcţia identităţii profesionale a cadrului didactic, Conferința Internațională, Resursele umane în educaţie, D.P.P.D., Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2009, CD-ul conferinţei ISBN 978-606-505-216-1.
 23. Profesionalizarea pentru cariera didactica-între concepţia instrumentală şi discursul reflexiv, International Conference on Education, Quality, Sustainable Development, Valahia University Press. ISBN: 978-973-1955-61-2 Târgovişte, 2009.
 24. Universitatea între Mcdonaldizare şi căutarea excelenţei, în Repere. Revista de Ştiinţele Educaţiei, Editura Universităţii din Bucureşti, anul II, nr.2/2009, ISSN 1844-5101,  C.E.E.O.L.
 25. Eficienţa utilizării noilor tehnologii in educaţie. Raport de cercetare EduTIC 2009 (colab. Labar Adrian Vicentiu), Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 2009, în Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare, Editura Universităţii Bucureşti, ISSN 1842-4708.
 26. Mecanismele socializării profesionale în cariera didactică, Conferinţa Internaţională „Direcţii şi strategii moderne de formare şi perfectionare în domeniul resurselor umane”, D.P.P.D., Universitatea Politehnica din Bucureşti, 2009, CD-ul conferinţei ISSN .
 27.  Educaţia contemporană-dialog între spaţiul ontologic şi paradigma postmodernă, Revista Paideia, nr. 2/ 2009, ANUP, Bucureşti, ISSN-1221-9924.
 28. Reconceptualising University. A Postmodern Framewok, Conferinţa Internaţională „Education and Creativity for a Knowledge Society”. Second Edition, , Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-569-964-2.
 29.  Studiul grupului. Metode calitative, Dicţionar Enciclopedic Științele Educației (coord. E. Noveanu, D. Potolea), editura Sigma, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-649-393-5.
 30. Stratégie d’évaluation dans l′ apprentissage par action, conference „La formation par l′action dans l′espace européene” Université Européenne d’été, Université Denis Diderot, Paris 7, Franta, 2006.
 31. Designing Curriculum linking Teaching and Research, in Proceedings Conference “European Models of Synergy between Teaching and Research in Higher Education”, Tallinn University of Technology, Estonia, 2006.
 32. Dinamici identitare. Repere educaționale,  conferinta „Identitate, comunicare interculturala, globalism. Tendinte contemporane în relatii publice, publicitate, mass-media, Facultatea de Litere, Universitatea București, 2006.
 33. Construcţia identitară a profesorului-un proces dinamic şi interactiv, volumul Conferinţei internaţionale „Promovarea artei şi a culturii europene prin educaţie”, Editura Fundaţiei Universitare, Dunărea de Jos, Galaţi, 2005. ISBN 973-627-227-3.                                                                                                                          Dimensiunea socială a identităţii, Simpozionul International „Cercetări si Aplicaţii în Psihologie,  Facultatea de Psihologie, Universitatea Tibiscus, Editura Augusta şi Artpress,  ISSN 1582-571, Timisoara, 2005.
 34. Construcţionism social în interacţiunea educaţională, în Buletin Ştiinţific. Seria Ştiinţele Educaţiei, Editura Universităţii din Piteşti, anul I, 2004, ISSN 1584- 5915.
 35. Şcoala pentru diversitate-expresie a educaţiei integrate, Revista Societate şi Handicap, Institutul pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu handicap, 2/2004, anul VII,  ISSN 1454-1904.
 36. Dinamica grupului educaţional, conferinţa “Direcţii de optimizare a activităţii educaţionale”,  Universitatea Dunărea de Jos, Editura Fundaţiei Universitare “Dunarea de Jos”, Galaţi, ISBN 973-627-227-3, 2004.
 37. Determinanţii sociali ai sistemului reprezentaţional al profesorului, Buletin Ştiinţific, Seria Ştiinţele Educaţiei, Editura Universităţii din Piteşti, anul I, 2004, ISSN 1584- 5915.
 38. Valori perene ale educaţiei şi reflectarea lor în arta Greciei antice, Revista de Pedagogie, nr.1-9, 1999.
 39. Resurse disponibile on-line Elearning Romania:

Fundamentari teoretice in E-Learning, „Practici negative în țările aflate în curs de dezvoltare a noilor tehnologii în educație”, „Utilizarea tehnologiei și performanța educațională măsurată de PISA”, „10 tendințe ale folosirii TIC în educație în 2010”,  „Cursurile on-line. Un exemplu de practică inovativă in formarea continuă a cadrelor didactice”, „Cum stimulam motivația copiilor pentru invățare, utilizand calculatorul”, „Computerul și afectivitatea. Amici sau inamici”, „Promovează tehnologia strategii generale de gândire la copil sau dezvoltă preponderent anumite abilități cognitive?”.